skip to Main Content
+420 774 661 829 stranky@kranti.cz

Informace k zasvěcení

 

Příjem energie můžeš sám a aktivovat cvičením nebo prostřednictvím mistra. Mistr působí jaká kanál, který je schopen zvládnout větší množství energie, než můžeš zvládnout v tom samém čase ty. Tato energie čistí Tvé vlastní energetické dráhy a činí je propustnějšími.

Tím je umožněno, aby Tebou protékalo více energie. Při zasvěcení jsou do Tvé aury přeneseny symboly daného systému. Tím se tyto symboly stávají živoucími, patří Ti, jejich užitím se připojuješ k energii všech těch ostatních lidí, kteří již symboly a mantry používají.

Je to tedy tak, že Tě mistr vyzvedne vždy tam, kde právě jsi a vezme Tě malý kousek sebou nahoru. Tak, jak jezdí výtah. Můžeš jít sám po schodech. Také tak se dostaneš nahoru, i když to trvá déle. A schody jsou podle Tvých předpokladů rozdílně vysoké. Mnohým racionálně založeným lidem proto činí potíže, když mají jít sami touto cestou. Zasvěcení jim přináší rychlé úspěchy a tím roste i odvaha pokračovat.

Zasvěcení na dálku – jak to funguje?

Moje zkušenosti jsou velice dobré. Předpokladem pro zasvěcení na dálku je úmysl toho, kdo zasvěcuje a toho, kdo je zasvěcován. Jeden musí být připraven vysílat, druhý se musí na příjem naladit. Spojení mezi oběma se vytvoří přes jejich duše. Probíhá tak stejný rituál, jako u tradičního zasvěcení.

Často je tento přenos energie vnímán jako intenzivnější a déle působící, než zasvěcení, ke kterému dochází v přímém kontaktu. Celý postup trvá cca 30 – 60 minut.

Již od počátku dějin lidstva byl akt zasvěcení vždy spojen s něčím tajemným, mystickým, skrytým, s předáváním sil, energií a vědomostí, které nebyly určeny pro všechny, ale jen pro určité vybrané jedince, kteří museli být aktu zasvěcení hodni svojí etickou a morální čistotou a mnohdy též obrovským úsilím, prací na sobě, pod vedením Mistra. Teprve když byly splněny všechny předpoklady a adept byl dokonale očištěn a připraven, obdržel zasvěcení při slavnostním rituálu. Obřad zasvěcení sloužil vždy k tomu, aby adept pozvedl svoji mysl a své vědomí k vyšším sférám, aby naladil a otevřel své nitro. Mistr pak tradičním způsobem zvýšil vibrace všech těl adepta na nejvyšší možnou úroveň, která v daném okamžiku adeptovi příslušela dle Univerzálních zákonů.

Nejinak je tomu i dnes, s tím rozdílem, že adepti už nemusí podstoupit mnohaletý proces svého očišťování a přípravy. Je tomu tak proto, že lidstvo již započalo novou epochu své existence, ve které se vše urychluje, epochu svého prudkého duchovního vzestupu, ve které již není čas na mnohaleté přípravy. Naše Země dynamicky mění a zvyšuje své vibrace a my bychom neměli zůstávat pozadu.

Příprava na dálkové zasvěcení

Udělejte si asi na jednu hodinu čas, abyste nebyli rušen.

Pěkně si upravte místnost, pusťte  si příjemnou hudbu a rozsviťte si svíčku. Také můžete použít vonnou tyčinku nebo něco jiného.

Oblečte se pohodlně a teple aby vám bylo po celou dobu příjemně.

Sedněte si na židli tak, abyste měli  záda rovná, nohy rovně na podlaze, pokud možno bez obuvi. Pro všechna zasvěcení je vhodná poloha se vzpřímenou páteří buď v sedě a nebo v leže. Po zasvěcení je možné i usnout.

V dohodnutou dobu  poproste  svou duši a své Vyšší Já, abyste směli toto zasvěcení přijmout, a to skrze mistra  Kranti Niritya.

Zavolejte k sobě svoje duchovní pomocníky a průvodce (anděly, archanděly, mistry … atd.) a požádejte je o ochranu a pomoc při zasvěcení, které zamýšlíte přijmout.

Uklidněte svoji mysl a ponořte se do meditačního stavu a zopakujte svůj záměr například:

Prosím, abych byl/a zasvěcen/a právě teď do třeba reiki……. od Kranti, které je pro mě ……..(vaše jméno) uloženo ve vesmírné energetické bance (v depotu).

Ať je toto zasvěcení dokonalé pro můj plán a celý Vesmír a ať běží tak dlouho, dokud nebude kompletně provedeno.

Energie proudí zpravidla ve vlnách a trvá mezi 30 – 60 minutami. Můžete pociťovat mravenčení, brnění, vnitřní vzdutí nebo také teplo či zimu na různých místech těla. Můžete mít vize, vidět barvy či cítit změny. Každý učiní vlastní zkušenost.
Většinou lidé vnímají energii při zasvěcení, ale může se i stát, že není cítit nic. Nemusíte se však obávat, že byste o něco přišli. Zasvěcení proběhne i tak.
Snažte se nic neočekávat, zejména neočekávat zážitky, které vám někdo vyprávěl a nebo které jste někdy četli. Neočekávejte ani zážitky, které jste sami prožili. Když něco čekáte, jakoby zúžíte svůj prostor vnímání a cokoli pak přijde odjinud a v jiné podobě, to snadno a lehce přehlédnete. Snažte se být jako dítě. Jen tiše pozorujte a nic neposuzujte. Neposuzujte ani své prožitky. Všechno nechejte jak je a jen se dívejte. Uvidíte-li barvy, užijte si je, ucítíte-li proud energie, vykoupejte se v něm, můžete ale mít i bolestivější prožitky, ale i to je známka, že se staré čistí, proto se i tomuto oddejte.
Dívejte se na všechno jako na osvobození. Odpouštějte.
Vlastní pocity jsou jen obohacením, nikoli předpokladem zasvěcení. Až se tyto pocity uklidní, můžete položit ruce na své tělo a dát si reiki.
Vhodné je, když si můžete večer po zasvěcení dopřát slanou lázeň (1 kg soli na vanu vody). To podpoří čištění, ke kterému bude ve tvém těle docházet.

Tento návrh přípravy je univerzální. Pro jednotlivá konkrétní zasvěcení najdete případné podrobnosti a doplnění ve skriptech.
Přeji krásné zážitky.

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top