skip to Main Content
+420 774 661 829 stranky@kranti.cz

Prohlášení o zásadě zpracování a ochraně osobních údajů

Naše webová adresa je: https://www.kranti.cz.

Milí návštěvníci mých webových stránek, zákazníci a odběratelé novinek.

beru ochranu vašich soukromých údajů vážně, seznamte se, prosím, se zásadami jejich zpracování a právy, které máte (jakožto subjekty údajů) v souvislosti s GDPR (anglická zkratka pro Nařízení o ochraně osobních údajů).

Najdete zde informace týkající se jak ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek:www.kranti.cz  tak ochrany osobních údajů poskytnutých jako OSVČ Irena Guthová – Kranti Niritya  přímo klientkami a klienty i zájemkyněmi a zájemci o mé služby a produkty, a to jakoukoliv cestou (osobně, telefonicky, elektronickou poštou, písemně apod.).

Kdo je správce
• vedení účetnictví
Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně
potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování
a evidenci daňových dokladů.
• marketing – zasílání newsletterů
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno,příjmení, datum narození,poštovní adresa, telefonní číslo), pohlaví, na co klikáte v e-mailu
a kdy je nejčastěji otevíráte využívám za účelem přímého
marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem,
dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám,
že vás mé novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední
objednávky.
Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na
základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou
případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího
odkazu v každém zaslaném e-mailu.
• pokročilý marketing na základě souhlasu
Pouze na základě vašeho souhlasu vám mohu zasílat také
inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např.
pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let
od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat
prostřednictvím našich kontaktních údajů.
• fotografická dokumentace – vaše osobní fotografie
Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt,
pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v
konkrétních případech neuvedla jinak.

Proč  mám jako správce oprávněný zájem získat od Vás následující údaje?


Křestní jméno
, abych Vás mohla oslovit a také Vám poslat přání k Vašemu svátku.  Příjmení, abych dokázala rozlišit dvě osoby stejného jména od sebe.  Tituly, abych ctila Vaše vzdělání. Narozeniny, abych Vám mohla poslat blahopřání k narozeninám a také proto, abych mohla pracovat energeticky na dálku a pro vypracování vaší objednávky. Město a  poštovní adresu , abych mohla odeslat vaší objednávku poštou. Telefonní číslo, abych vás mohla upozornit na dálkovou práci, odeslaný balík, či ohledně vaší telefonické konzultace.

V neposlední řadě e-mail, abych Vám mohla posílat nedělní dopis se vzkazem z karet na příští týden, newslettervaše zakoupené procesy a objednávkydárky zdarma a kvízy.

Potvrzením  SOUHLASÍTE:
1) Se zpracováním osobních údajů 
(rozepsáno výše)
2) Se zasíláním obchodních sdělení 
(v mém případě jsou to např. nedělní dopisy)
3) S tím, že se stáváte zákazníkem  využívajícím služby ZDARMA.
 (jako zákazník využíváte třeba Podporu zdarma, videa zdarma na youtube kanálu atd.) a dle vašeho osobního rozhodnutí v případě vaší objednávky i zákazníkem platícím.
4) S obchodními podmínkami mého e-shopu 

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje zaznamenávám a zpracovávám jen tehdy, když mi je dobrovolně poskytnete, například v rámci přihlášky na seminář, registrací k newsletteru, v anketě, atd.

Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

  • Běžné osobní údaje, které zpracovávám:

Jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ (tyto identifikační čísla pouze pokud objednáváte jako podnikatel) telefonní číslo, e-mail, informace o objednaném zboží a službách, informace o tom, jaké zboží jste si ode mne koupili, informace o tom, jaké služby jsem vám poskytla.

Dále jsem ráda, pokud mi např. při konzultaci poskytnete i další nepovinné osobní údaje jako například: datum narození, povolání, zkušenosti s kurzy ap. Poskytnutí těchto dalších údajů však prosím považujte za dobrovolné. Mojí snahou je vědět o Vás informace, dle kterých mohu své služby lépe přizpůsobit věkové skupině, vzdělání, zájmům a zkušenostem účastníků a tak jim přinést maximální užitek.

  • Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje), které zpracovávám:

Mými ústředními tématy jsou osobní rozvoj a partnerství a tak v rámci živých akcí (včetně seminářů) či konzultací může docházet i ke sdílení informací týkajících se vašeho zdravotního stavu, ať již fyzického nebo psychického, intimity, sexuality, stavu partnerství ap. Sdílení těchto informací však není z Vaší strany nutné ani povinné a je plně na vašem dobrovolném uvážení, jaké osobní údaje o své osobě případně sdělíte mně nebo ostatním účastníkům. Týká se to například vašich specifických dotazů nebo sdílení problémů ve vašem životě a podobně, případně další citlivé nebo osobní údaje, které chcete sami sdílet.

Tyto údaje spadají mezi tzv. zvláštní kategorie osobních údajů a pro zacházení s nimi jsou stanovena přísnější pravidla. Více se dočtete v dalším textu, v čl. IV. Tyto údaje slouží k naplnění účelu mých služeb a nejsou určeny k dalšímu zpracování, a proto předpokládám, že ani ostatní účastníci je nebudou nijak dále zpracovávat, pokud k tomu nebudou mít žádný zákonný důvod a budou respektovat soukromí ostatních účastníků. V případě osobních konzultací, během kterých se mnou sdílíte dobrovolně citlivé osobní údaje, nejsou tyto údaje po skončení konzultace (série konzultací) nikde uchovávány ani předávány dalším osobám ani dále zpracovávány. Zachovávám maximální diskrétnost.

V těchto výše uvedených případech kurzů, konzultací a i veškeré Vaší případné další komunikace se mnou i mimo kurzy a konzultace považuji vaše dobrovolné sdělení osobních a popř. citlivých osobních údajů za souhlas s jejich zpracováním.

V případě vašich sdělení citlivých údajů telefonicky nebo jinak údaje nijak nenahrávám ani nezaznamenávám. Pokud se mi rozhodnete svoje citlivé nebo osobní údaje sami sdělit emailem nebo jinak písemně (například když se mě ptáte na řešení nějakého svého problému), vyhrazuji si právo tyto emaily ponechat ve své emailové schránce nebo archivu pošty. Pokud však požádáte o jejich smazání nebo likvidaci, tak je smažu. Nicméně mohou se pak vyskytovat v emailových složkách „Koš“ a podobně. Proto pokud mi chcete sdělovat jakékoli citlivé informace, doporučuji osobní sdělení.

Cookies
Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP
adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte.
Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení
zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem
správce, neboť věřím, že díky tomu vám mohu nabídnout ještě lepší
služby.
Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho
souhlasu.
Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který
neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém
počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních
technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je
jako kdyby byli moje vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá
možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují
zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám
K vašim osobním údajům mají přístup moji/naši zaměstnanci a
spolupracovníci.
Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které
nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací
zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe já a na dané
zpracování se specializují.
Jsou to posyktovatelé následujících platforem:
doplňte podle sebe
SmartEmailing
Google
Idoklad
Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace
či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji
vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást
minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na
sebe.
Předávání dat mimo Evropskou unii
Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích,
které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí
Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou
osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete
chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě
prostřednictvím e-mailu: krantiniritya@gmail.com
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se
zásadami zpracování osobních údajů.
Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve
lhůtě 10 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální
nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že
zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že
provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje
smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např.
odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání
obchodních sdělení.)
Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému,
budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím
rozdílem, že vám informace dodám pošlu ve strojově čitelné podobě.
Tady potřebujeme potřebuji alespoň 10 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut).
Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo.
V takovém případě vymaži veškeré vaše osobní údaje  ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh.
Na zajištění práva na výmaz potřebuji  15 dní.
V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a
např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou
zákonem. V tomto případě tedy smaži všechny takové osobní
údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás
budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu
se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro
ochranu osobních údajů. Budu ráda pokud nejprve
budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla
něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílá jste-li
můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu.
Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho
souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich mých e-mailů
stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost
Dovoluji si Vás ujistit, že  spolupracovníci,
kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni
zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních
opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich
osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení
závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše
osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.
Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 a nahrazují
předchozí Ochranu osobních údajů, kterou najdete ZDE

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Back To Top