skip to Main Content
+420 774 661 829 stranky@kranti.cz

Předpovědi pro životní čísla dle numerologie

Dodací údaje

Předpovědi pro životní čísla dle numerologie

Numerologie je věda, která se zabývá čísly. Vše je možno vyjádřit číslem a každé číslo má své vibrace
otiskující se do událostí, věcí a samozřejmě do svých nositelů. Životní číslo jedince je základní
numerologická konstanta, která se vypočítá sečtením všech čísel v datu narození (rozloženo na
jednociferná čísla).
Příklad: datum narození je 1. 1. 2006 = 1+1+2+0+0+6 = 10 = 1+0 = 1. Zredukováním čísel se
dostáváme k číslu 10 a to je dále dle principů numerologie zredukováno na číslo 1. Takže životní číslo
dané osoby je číslo 1. Takto jednoduše si můžete spočítat své životní číslo, které jste dostali do vínku
a to datem svého narození.
Hlavní témata roku 2023 pro každé životní číslo od 1 do 9:
Životní číslo 1
Důležitým tématem pro jedničky budou finance, udržení jejich stability, hojnost a zvýšení. Věnujte
pozornost své intuici, rádci v sobě a dejte na svůj šestý smysl – vyplatí se vám to. Proveďte revizi
svých účtů, porovnejte příjmy a náklady a vyvoďte důsledky pro své další kroky v této oblasti.
V tomto roce můžete předejít většímu propadu svých financí, a proto neodkládejte důležitá
rozhodnutí a jednejte. V druhé polovině roku 2023 budujte své vztahy a poté bude váš život plný
milujících lidí a i vy budete umět s lehkostí vyjadřovat lásku druhým.
Životní číslo 2
Důležitým tématem pro dvojky bude nový pohled – umět přehodnotit svůj úhel pohledu na prožité
události a vyvodit důsledky. Nový úhel pohledu, nové poznání souvislostí a prvotní zmatek z nových
odkrytých skutečností. Vše se bude dít pro vaše dobro, pozor na sebeobviňování, že jste něco
neviděli. Vše je tak, jak má. Velmi vám bude nápomocna příroda ke zklidnění mysli a načerpání
energie pro další rozhodování. V druhé polovině roku 2023 se zaměřte na svou každodennost, v ní
nacházejte radosti každého dne, v každodenní činnosti a věnujte pozornost životu TADY A TEĎ.
Životní číslo 3
Důležitým tématem pro trojky bude rozvíjení jejich kreativity, zájmů nebo začátek nového studia.
Studovat můžete i v dospělosti a to obor, který vás přitahuje, zajímá. Vaše kreativita vás posune dál,
pomůže v harmonizaci vašich energií a nastartuje novou dráhu třeba i do budoucna pracovní. Bude
čas na pochopení, že omezení, která pociťujete, si dáváte a stanovujete hlavně a jen vy sami. Můžete
vše, čemu dostatečně věříte a za čím si půjdete. V druhé polovině roku se věnujte více prevenci
svého fyzického a duševního zdraví. Pochopíte, že to, co vám vadí na druhých, můžete s lehkostí
měnit sami na sobě, protože lidé ve vašem životě, jsou ve skutečnosti vašimi zrcadly.
Životní číslo 4
Důležitým tématem pro čtyřky bude jejich kariéra, práce, zaměstnání, podnikání. Bude třeba činit
důležitá rozhodnutí, důležité kroky které se projeví do budoucnosti. Nový pohled na situaci,
přehodnocení dosavadního vývoje. Ten, kdo je spokojen, bude hodnotit kladně, ten, kdo není, bude
nucen udělat změnu. Vždy se můžete posunout dál, nejvíce ohrožení dává ustrnutí na místě, lenost
něco měnit či inovovat. V druhé polovině roku 2023 budete zkoušeni – pozor na podvod,
s rozmyslem zvažujte všechny nabídky a nechovejte se bláznivě. Pronikejte vrstvami názorů druhých
lidí a nacházejte moudrost rozhodnutí sami v sobě.

Životní číslo 5
Důležitým tématem pro pětky bude jejich duchovní růst a psychický vývoj. Věnujte se sami sobě,
řešte svou nespokojenost. Můžete navštívit kurz či seminář nebo studovat on-line různé duchovní
nauky. Někomu bude postačovat výuka, jak relaxovat, někdo se pohrouží do umění meditace, a
jiného může zaujmout studium třeba numerologie. Vše to jsou sebeléčebné a sebezkušenostní
činnosti, které posunují osobnost dál. V druhé polovině roku 2023 budete upevňovat svou pracovní
pozici nebo své místo na trhu. Vaše pozice bude posílena, ale je třeba v tomto být aktivní. Bez práce
nejsou koláče – bez vynaložení energie nebude výsledek.
Životní číslo 6
Důležitým tématem pro šestky bude jejich minulost, předci a pochopení rodové linie. Můžete odkrýt
rodová tajemství, pochopit jednání svých předků a zajímat se třeba o sestavení svého rodokmenu.
Vaši předci vám předávají poselství i upozornění, varují před chybami, které byste opakovali a často
stojí nad vámi jako strážní andělé. V druhé polovině roku 2023 budete řešit rozhodnutí ohledně
změny práce, zaměstnání, podnikání. Můžete udělat změnu radikální nebo změnu pozice v současné
práci. Uplatňujte dobře svou moc tvořit si svou vlastní realitu, všichni toto umíme!
Životní číslo 7
Důležitým tématem pro sedmičky budou cesty, cestování. Cestování místní nebo vzdálené – vše bude
umožněno. Můžete změnit zaměstnání v podnikání a cestování bude nutností. Nebo se rozhodnete
splnit si svůj sen a navštívit s přáteli vzdálené místo, které vás přitahuje. Na cestách můžete potkat
spřízněnou duši a společně pokračovat životem. V druhé polovině roku 2023 zjistíte, že odpuštění je
dar, který dáváte sami sobě, odpuštěním se uvolňujete z pout minulosti a stáváte se svobodnou
bytostí, která si plní své vize a realizuje je v životě.
Životní číslo 8
Důležitým tématem pro osmičky budou vztahy. Vztahy k nejbližším se utuží a ty, které nemají pevné
základy, se rozpadnou. Ti, kteří hledají vztah, jej naleznou, ale bude třeba na něm pracovat. Vše bude
tak, jak má být. V druhé polovině roku 2023 bude započata cesta změny k lepšímu a to v oblastech,
ve kterých jste nespokojeni. Váš život se bude odvíjet naplňujícím způsobem a to, co bude přicházet,
bude vždy v konečném důsledku to nejlepší, co může být. Toto poznání uvidíte s odstupem času.
Děkujte životu, děkujte sobě i všemu kolem vás – vděčnost harmonizuje a posiluje.
Životní číslo 9
Důležitým tématem pro devítky bude zdraví. Věnujte se sobě, všem byť nepatrným příznakům a
nenechte je rozvinout v nemoc. Vše budete mít ve svých rukou, onemocnění i uzdravení. Udržujte si
psychickou pohodu, čistou mysl a nenechte se obírat o energii tzv. energetickými upíry. Toxické
vztahy ukončete a vytřídí se vám i okruh lidí kolem vás. Přijdou noví přátelé, budete navazovat vztahy
na úrovni hodné vás. V druhé polovině roku 2023 můžete absolvovat cesty kvůli zdraví a uvědomíte
si, že každý problém má své řešení a všechny zkušenosti jsou příležitosti k růstu.

Všem nositelům životních čísel přeji milý a požehnaný rok 2023
s láskou a úctou predikovala
Naveena Sambodhi
kartářka, numeroložka

 

 

 

 

Kategorie:

Popis

 Neobjednávejte info zde

Back To Top