skip to Main Content
+420 774 661 829 stranky@kranti.cz

Jaký bude a co přinese nový rok 2023

Dodací údaje

Dárek zdarma od mé sestry Naveeny pro vás – NEOBJEDNÁVEJTE OBSAH JE ZDE

Nový rok 2023 – jaký bude?

Čísla nás obklopují a ovlivňují naše energie, počítáme čas, dny v týdnu, měsíce, roky. Čísly
označujeme domy, auta, naše telefony i naše tělesné propozice. Čísla jsou prostě všude a mají na nás
nezanedbatelný vliv. Každé číslo má svou vibraci a také symbolický význam. Čísly, jejich významy a
působení jejich vlivu na náš život se zabývá nauka zvaná numerologie. Vychází ze základních devíti
čísel a jejich kombinací.
Nyní se zaměříme na numerologický význam a působení nastávajícího roku 2023.
Prvotním kódem pro numerologický rozbor bývá datum narození, pro nový rok se zaměříme na
základní čísla a jejich redukci.
Sečtením všech základních čísel roku 2023 dostáváme základní číslo 7 (2+0+2+3 = 7).
Nastávající nový rok bude tedy rokem sedmičkovým – toť základní zjednodušená redukce, pro
pokročilejší numerology, poukazuji dále na možnost podrobného rozložení na 20/23 = sečtením 2/5.
Toto jsou také důležité hodnoty pro níže uvedený popis významu roku 2023.
Rok 2023 bude rozhodně změnový, nepříliš klidný a vybízející k akci formou pomoci. Každý kdo má
tendence pomáhat druhým, bude osloven, pomáhajícím profesím se bude dařit a pomoc bude
nabízena v hojné míře a taktéž i využívána. Pomoc bez spekulací, vypočítavosti a z čisté lidskosti bude
nadmíru ceněna. Jakoby se lidstvo dostalo do fáze, kdy musí být zkoušeno všemi nepříjemnými
okolnostmi, aby si uvědomilo, že má tento dar – schopnost pomáhat si mezi sebou. Pomáhání bude
vyžadováno od všech a to na různých úrovních – děti mohou začít pomáhat rodičům, prarodičům
v běžných činnostech, nemusí to být heroická pomoc velkými činy. Každý začíná u sebe, na své
úrovni.
Sedmička symbolizuje také neustálou cestu, hledání směru v životě a rozhodování. Hledání na
duchovní úrovni a proto tento rok mnozí zažijí duchovní probuzení, transformaci a pochopení
souvislostí na duchovní úrovni. Psychika může být zkoušena ve víru událostí a mnozí se budou
uchylovat pod péči psychologů, psychiatrů, nebo budou hledat pomoc ve farmakách. Pohyb a
aktivita je také dominantní energií tohoto roku, říká se, že sedma má pomíjivou energii a to je proto,
že je neustále v pohybu.
Sedmička je také považována za obecně šťastné číslo a tak pod touto symbolikou se bude dařit všem
poctivým a přímým lidem, všem, kteří nepolitikaří, nepodvádí a jednají na rovinu.
Další vlastností kombinace čísla 2023 je stoupající tendence – číselná kombinace stoupá – můžeme si
toto načrtnout i graficky (rok 2022 byl z hlediska vzestupnosti a sestupnosti neutrální, rok 2021 měl
klesající tendence). Stoupající tendence jsou tendence pokroku, optimismu a pozitivního vývoje,
takže naše pesimistické nálady a klesající aktivitu ve všemožných směrech bychom měli již nechat za
sebou v minulosti, kde samozřejmě splnila svůj účel.
Pro karmalogy (speciální část dle karmické numerologie) značí sedmička tzv. malou karmu. Karma je
zákon příčiny a následku. Tedy, co si kdo v minulosti zasel, to sklízí. Činy nepříliš dobré se vrací
původci v jiném čase, jiné podobě a s jinými lidmi, ale podstata zůstává. Jak se kdo v minulosti choval,
tak se budou lidé chovat k němu. Nic nezůstává bez odezvy v našem Vesmíru a to jak globálním, tak
v našem mikro. Malá karma značí potíže se zdravím, častou nehodovost a partnerské problémy.
Tímto nepredikuji, že každý bude mít tyto stavy, ovšem budeme k nim náchylnější a budou vícečetné
než v jiných letech.
Co se týká ekonomiky, celkově by se měla situace zklidňovat a zlepšovat. Budou prováděny změny a
to tak, že se často budeme vracet k něčemu, co bylo v minulosti. Bude se to týkat nemovitostí,
výstavby bytů, půdy. Města mohou začít plánovat budování městských bytů, půda bude
obhospodařována více a smysluplněji a inflace by se měla pomalu srovnávat. Jednání bank by se

mělo změnit a zmírnit podmínky hypoték, započít by mělo období rozumnějšího hospodaření –
ovšem víme, že ne vše se vyřeší za jeden rok. Už akce, že něco započne, nastartuje se, je pozitivní.
Lidé budou mít tendenci rozumněji hospodařit a zvažovat zbytnost nebo nezbytnost materiálních
věcí. Určitě k tomu přispívá samozřejmě celkové zdražování a často nesmyslné hospodaření státu, ale
jak se říká, vše špatné může být i k něčemu dobré.
Posledním aspektem a energií nového roku 2023 je lidskost. Lidskost je významem to, co činí člověka
člověkem. Mělo by vyhrát lidské jednání, na rozdíl od nelidského. Víme z historie i z událostí
současných, že i toho je člověk schopen. Nový rok přeje energiím lidství, lidskosti a humanity.
Buďme vděčni za to, co máme, pochvalme se za to, co jsme dokázali, ciťme se šťastně a žijme

v harmonii, klidu a pohodě.

Přeji všem čtenářům, ať je ve vašich životech vše v pořádku a láska a pochopení vás provází

celým novým rokem 2023

s úctou
Naveena Sambodhi
kartářka, numeroložka

 

 

 

 

Kategorie:
Back To Top