skip to Main Content
+420 774 661 829 stranky@kranti.cz

Jaký bude a co přinese nový rok 2022

Dárek zdarma od mé sestry Naveeny pro vás – NEOBJEDNÁVEJTE OBSAH JE ZDE

Jaký bude a co přinese nový rok 2022

aneb „jak si kdo ustele, tak si lehne“

a láska, pravda a rozum přeci musí zvítězit…

 

Starý rok se chýlí ke konci, rok plný změn, rozporů, výmluv a politikaření. Starý rok 2021, který nám ukázal, že výmluvy a do nich vkládaná energie nejsou pro nikoho to pravé ořechové. Ale i rok pokroku a nových příležitostí, které přinesla aktuální situace. Rekapitulace a zhodnocení uplynulého času nás čeká, jako každý rok a proto ohlédněme se, co jsme vykonali dobrého, pojmenujme, co se nám nepovedlo a vezměme si poučení pro své budoucí kroky.

Nový rok 2022 nám nadále ukáže, že bude třeba chovat se zodpovědně. Zodpovědně sami k sobě, svému zdraví, ke své rodině a nejbližším, k přírodě, k celé planetě, k celému společenství. Výzvou bude nezatrpknout a nepropadnout pesimismu kvůli chování jiných a to zejména lidí, které jsme dříve považovali za autority a vzory. Jak v osobním životě, tak ve společnosti jako celku. Nenechat se ovládnout pocity, že s určitými událostmi nemůžeme nic udělat, že jsme na změny příliš „malí páni“ a že „ti nahoře“ si stejně udělají, co chtějí a co vyhovuje jim. Východiskem bude zaměřit se na sebe a své nejbližší, vše začíná v rodinách, v základních uskupeních, v chování a jednání jednotlivců ke svým nejbližším a samozřejmě ve výchově našich potomků. Chovejme se tak, jak chceme, aby se druzí chovali k nám. Jednejme tak, jak chceme, aby druzí jednali s námi a nenechme se pohltit klamným pocitem zadostiučinění „když ty ke mně tak, tak já k tobě stejně, ne-li hůř“.

I přes nepříznivé energie událostí roku 2021, které se budou přelévat zejména první tři měsíce nového roku, bude rok 2022 zklidňující, harmonizující a pozitivnější než hektický a změnový rok minulý. Bude vyžadovat sice více zodpovědnosti na všech úrovních, ale lidé budou mít tendence se semknout, držet více pospolu a nenechat se rozdělovat, tak jak to bylo v roce 2021. Rozjitřené situace a nálady v rodinách se zklidní, problémy v partnerstvích se dořeší většinou ke spokojenosti. Rok 2022 má numerologický součet čísla 6 a tudíž bude mít i jeho energii. Říká se, že šestka nasazuje růžové brýle a to zejména zamilovaným, tento rok bude více sňatků a také můžeme očekávat rozšiřování rodin, plození potomků a zejména jaro bude přát novým partnerstvím. Láska pokvete v každém věku a nasazené „růžové brýle“ mohou zbarvit výhled kdekomu, ovšem poté nastupuje energie zodpovědnosti, jak jsem uvedla již výše. Některé vztahy se zamotají více, bude třeba poslouchat své srdce a ne jen pudy.

Rok 2022 bude také vyžadovat více vytrvalosti. Pokud máte vytyčené cíle, kterých chcete dosáhnout, budete muset projevit vytrvalost a krůček za krůčkem můžete být velmi úspěšní. Ovšem nedostanete nic zadarmo, vytrvalost a zodpovědnost budou hlavními aktéry vašeho úspěchu! Stane se, že vás okolnosti srazí na kolena, ale energie tohoto roku vám pomohou znovu vstát, oprášit se a jít dál za svou metou.

 

Nový rok bude přát umělcům jakýchkoliv směrů. Budou vznikat nová umělecká díla, bude se dařit umělecky zaměřeným školám, institucím vychovávajícím nové umělce a také galeriím, výstavám, muzea se budou těšit návštěvnosti. Bude „hlad po umění“ – umění přináší zklidnění a harmonii nejen těm, kteří ho tvoří, ale i posluchačům, divákům, návštěvníkům a to bude opravdu potřeba a rok 2022 bude touto energií oplývat. Určitě ne hned ze začátku (pokračující energie roku 2021), ale postupně pomalu a jaro na nás již dýchne svobodněji i v této oblasti.

Každý člověk touží naplnit své poslání – svou cestu zde na Zemi. Říká se tomu smysl života. K tomu, aby každý mohl naplnit svou vizi, svůj smysl života, musí pochopit, že do vínku dostal vše, co zde a právě nyní potřebuje. Každý má své talenty a schopnosti a proto je čas přestat se vymlouvat, že něco nejde a začít.

Do nového šestkového roku 2022 nám všem přeji pevné zdraví, štěstí a mnoho lásky. Ať je v našich životech vše v pořádku a máme dostatek energie řídit si je sami.

S láskou  Naveena

 

 

 

 

Kategorie:
Back To Top