ZASVĚCENÍ NA DÁLKU – KUNDALINI REIKI

Kundalini Reiki je energetický systém založený na probuzení Kundalini v zasvěcovaném člověku. Slouží k odbourávání bloků, k čištění zamrzlých emocí a starých emočních bloků. Pracuje s čakrami a celkově slouží k pročištění jednotlivých jemnohmotných těl člověka. Jeho hlavním úkolem je umožnit, aby naše přirozená Kundalini energie stoupala čakrami vzhůru a vedla nás k naší prapodstatě a osvícení. Kundalini Reiki je hadí síla v nás, která sídlí v dané podobě v kořenové čakře, kde většinou spí. Spí, jelikož lidé ztratili touhu a potřebné vlastnosti pro ovládání sexuální kundalini energie. Kundalini Reiki nám jemným a bezpečným způsobem pomáhá vědomě vést Kundalini energii tak, aby vyživovala naše buňky a naši duši. Na Kundalini Reiki je třeba se dívat jako na paralelní vývoj k Usui-Reiki. Kundalini Reiki se lze naučit, aniž by bylo nutné předtím projít jiným stupněm Reiki. Nepracuje se symboly a mantrami, proto je velice snadné se Kundalini Reiki naučit.

Kundalini Reiki bylo uvedeno dánským učitelem meditace Ole Gabrielsenem a jeho vědění bylo Chanelováno Nanebevzetým Mistrem Kuthumi, který dává v dnešní době změn toto učení všem nesobeckým lidem k dispozici. Mistrovská energie čistí těla i Ducha a vyjasňuje problémy ega. Je podporováno univerzální vědomí, láska a harmonie.

1. stupeň Kundalini Reiki

Zasvěcení do I. stupně Kundalini Reiki je nejdůležitější – má funkci přípravy klienta na přijetí zasvěcení do Kundalini Reiki. Při tomto zasvěcení jsou všechny bloky v čakrách, které brání harmonickému proudění energie v těle, odstraněny (především v kořenové čakře). Je otevřen hlavní energetický kanál z korunní čakry ke kořenové čakře, je vyčištěný a připravený pro Kundalini probuzení, které zažijete v Kundalini Reiki 2.stupně. Je posílena srdeční čakra a energetický kanál od rukou ke korunní čakře je otevřený tak, aby Reiki energie mohla téci. Všechny hlavní čakry a energetické kanály jsou vyčištěny a otevřeny, připravené k vaší budoucí práci s energií Kundalini.

2.stupeň Kundalini Reiki

Při zasvěcení je Kundalini je zapálen Kundalini oheň, všechny hlavní čakry a energetické kanály jsou vyčištěny a otevřeny. Toto zasvěcení slouží jako přípravné k celkovému otevření a pročištění energetických kanálů, ke kterému dochází v Mistrovském stupni. S Kundalini Reiki je možné léčit na dálku i dotykem. Doporučuje se používat speciální Kundalini Reiki meditaci, která pomáhá při očistném procesu. Zvětšuje a posiluje Kundalini energii v těle.

3.stupeň Kundalini Reiki

Díky tomuto zasvěcení je Kundalini plamen zcela zapálen, čakry jsou otevřeny a energetické kanály pročištěny. Jsi zcela připraven vnímat a ovládat tuto energii ve svém těle. Součástí mistrovského zasvěcení jsou další zasvěcení, jako např.

Energetické vyrovnání

Diamant-Reiki

Krystal-Reiki

DNA-Reiki

Reiki na porodní trauma

Reiki prostorové

Reiki pro minulé životy

Jak už napovídá název, lze díky Kundalini Reiki léčit traumata a zamrzlé emoce v těchto oblastech. Je možnost zasvěcovat místa a předměty. Klient se stává Mistrem Kundalini Reiki a je schopen předávat toto zasvěcení dál.

Kundalini Reiki – Booster

Dalších 9 zasvěcení nazývané „boostery“ slouží k zesílení vjemu Kundalini energie a k posílení práce s ní. Nové informace v těchto zasvěceních obsaženy nejsou, pouze slouží k zesílení proudu energie, k pročišťování čaker a energetických kanálů.

Kundalini Reiki Booster I

Zasvěcení 4 – 6 ještě navýší Tvůj energetický potenciál a můžeš do těchto stupňů zasvěcovat i ostatní. (Předpoklad: Kundalini Mistr/učitel)

Tato zasvěcení slouží k zesílení energie, rozšíření čaker a energetického kanálu. Nové vědění předáváno není. Oproti Kundalini Reiki 3 se zdvojnásobí energetická úroveň. Mezi zasvěceními by mělo být nejméně 5 dnů, kvůli zajištění jemného rozšíření energie. Po ukončení Kundalini Reiki-Booster I. můžeš do tohoto systému zasvěcovat i ostatní. Kundalini Reiki 4 Kundalini Reiki 5 Kundalini Reiki 6

Kundalini Reiki Booster II

S těmito dalšími třemi zasvěceními dosáhneš plné úrovně Kundalini Reiki a můžeš do těchto stupňů zasvěcovat i ostatní. (Předpoklad: Kundalini Reiki Booster I.)

Tato zasvěcení slouží k dalšímu zesílení energie, rozšíření čaker a energetického kanálu.Nové vědění předáváno není. Oproti Kundalini Reiki 3 je energetická úroveň čtyřnásobná. Mezi zasvěceními by měl být odstup nejméně 5 dnů k zajištění jemného rozšiřování energie. Uzavřením Kundalini Reiki-Booster II. Můžeš do tohoto systému zasvěcovat i ostatní. Kundalini Reiki 7 Kundalini Reiki 8 Kundalini Reiki 9

Kundalini Reiki Booster III

S těmito dalšími třemi zasvěceními dosáhneš plné úrovně Kundalini Reiki a můžeš do těchto stupňů zasvěcovat i ostatní. (Předpoklad: Kundalini Reiki Booster II.)

Tato zasvěcení slouží k dalšímu zesílení energie, rozšíření čaker a energetického kanálu.Nové vědění předáváno není. Mezi zasvěceními by měl být odstup nejméně 5 dnů k zajištění jemného rozšiřování energie. Uzavřením Kundalini-Reiki-Booster II. Můžeš do tohoto systému zasvěcovat i ostatní. Kundalini-Reiki 10 Kundalini-Reiki 11 Kundalini-Reiki 12

Předpoklady: žádné


Počet zasvěcení: XII.

 Zasvěcení provádí Mistr reiki učitel: Kranti Niritya

Zde vyplňte a zaplaťte vámi vybrané zasvěcení. Po proběhlé platbě, dostanete pokyny k zasvěcení, skripta a návrh termínu emailem. Po zasvěcení dostanete certifikát jako přílohu emailu. Všechny dokumenty dostanete jako přílohu emailu ve formátu PDF.

Kranti razítko pruhledne

[javascript][/javascript]

Komentáře jsou zavřené.